Välkommen till Solfjäderns specialförskola

Solfjäderns specialförskola är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar. Vi tar emot barn mellan 1 och 6 år. Förskolan ligger i Björknäs i ett naturskönt område nära vatten, skog och idrottsanläggningar.

omslagsbild-