Björknässkolan i Nacka kommun

Nyheter

Föräldraföreningen har årsmöte torsdag 24/10 kl 19:00. Läs mer...

Nationella prov genomförs enligt skolverkets datum, se här. Muntliga nationella för åk 9 sker efter höstlovet, främst vecka 45.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Fakta om skolan


Björknässkolan ligger i Saltsjö-Boo i Nacka Kommun. På huvudskolan finns elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan innehåller även en träningsskola med elever från förskola till gymnasiesår samt en externt placerad resursskola. På skolans samtliga enheter arbetar cirka 200 personal.

Vem svarar på dina frågor?
Du finner svar på många av dina frågor på denna hemsida. Har du ytterligare frågor om F-9:

Leif Högström, rektor
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 10

Anna Ärnbäck, biträdande rektor F-6
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 05

Sara Rydén, biträdande rektor 7-9
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
070-431 85 04

Om träningskolor och skoldaghem
Ulrika Kjellberg, biträdande rektor Solfjäderns specialsärskola, Björknäs grundsärskola, Björknäs gymnasiesärskola
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
070-431 85 25

IT-frågor
Lars Ekelöw
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 07


Vision
Björknässkolan har tradition, framtidstro, höga kunskapskrav och en utbildning som är anpassad till individen och ett framtida samhälle. Alla vuxna har en stark tilltro till och höga förväntningar på våra elevers förmåga.

Björknässkolans värdegrund och lokala mål
En bra grund för bästa inlärning är när elever och personal trivs. På Björknässkolan vill vi att alla ska känna sig trygga, respekterade och uppskattade. För att våra elever ska vara väl förberedda inför fortsatta studier vill vi:
  • stå för tydliga normer och värderingar att alla i skolan ska känna ansvar och delaktighet i skolans arbete
  • att alla upplever att de kan påverka skolans mål och innehåll
  • att skolan har öppna dörrar för föräldrar och övriga samhället att skolan uppmuntrar elevernas kreativitet och lär dem ta eget ansvar
  • erbjuda en bra arbetsmiljö ha förväntningar och krav på höga studieresultat
  • att våra elever har mycket god utbildning i kommunikation och informationsteknik
  • att skolan genom kontinuerlig utvärdering ständigt förbättras
  • att alla i skolan trivs och känner lust att lära


Så här arbetar skolan mot målen
Björknässkolan F-9 arbetar idag i sex arbetslag. Tre av arbetslagen finns för åk F-6 och innehåller all personal från skola och fritidsverksamhet. Arbetslagets personal tar därigenom ett helhetsansvar för varje elevs hela skoldag vilket skapar trygghet och kontinuitet för varje barn och dess föräldrar. Tre arbetslag finns för åk 7-9. De består av ca 10 pedagoger som är stommen i ca 100 elevers undervisning. I arbetslagen ingår skolans specialpedagoger. En klasstorlek på 23-25 elever skapar en bra grund för att möta varje elevs individuella behov. Alla arbetslag utvärderar varje läsår sina resultat och nya mål utifrån denna utvärdering sätts inför varje läsår.

Så här arbetar skolan med miljön
Björknässkolan har ”Grön Flagg”. Det innebär att skolan certifierats som miljöskola. Skolan har flera personer anställda för miljö-och rastverksamhet. De tar dagligen hand om sop-och pappershantering, kompostering och miljöarbete både inom- och utomhus tillsammans med elever. På åk F-6 sker även utlåning av lekredskap under rasterna.

Så här arbetar skolan mot mobbning
Ett av Björknässkolans viktigaste mål är att säkerställa varje individs trygghet och trivsel. Vi arbetar mot mobbning enligt modell från stiftelsen Friends. Varje arbetslag har två pedagoger som ansvarar för trygghetsarbetet inom laget, de ingår i trygghetsteamet som leds av biträdande rektor. I varje klass finns två kompisstödjare. Varje vecka träffas de vuxna i trygghetsteamet och varje månad träffas alla kompisstödjare 7-9 för att planera projekt och göra gruppstärkande övningar som de sedan gör i sina klasser.

Så här arbetar skolan med IT
Vi anser att IT är ett mycket bra sätt att individanpassa undervisningen, att kommunicera och hela tiden ha tillgång till uppdaterad information. Läs mer här om hur vi använder IT som ett sätt att hjälpa eleverna att nå sina mål. Länk till skolans e-strategi.

Våra profiler
Vi har många profiler att välja bland inför åk 7. Läs mer om dem här.