Björknäs gymnasiesärskola


Björknäs gymnasiesärskola erbjuder individuella program till dig som tidigare läst grundsärskolans ämnesområden. Skolan har idag plats för 10 elever och är belägen i Björknäs Centrum med tillgänglighetsanpassade lokaler. Vi utgår från gymnasiesärskolans läroplan och sätter stort fokus på motorik, samspel och kommunikation. Eleverna hos oss läser ämnesområden där utbildning sker både individuellt och i grupp. Lärande genom samspel innebär för oss att ta tillvara på elevernas olika kompetenser för att ge eleverna inflytande och delaktighet i den dagliga undervisningen. Vi har hög personaltäthet där elevassistenter utgör en grund för att varje individ ska kunna delta på likvärdiga villkor. Personalen har bred kompetens inom AKK och digitalisering.


Kommunikativ lärmiljö
Alla barn utvecklas under samspel och i kommunikation med andra. För elever med flerfunktionsnedsättning utan talat språk blir omgivningen extra viktig för att ge barnet förutsättning för att lära sig kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. På Björknäs gymnasiesärskola har vi stor kunskap om, och erfarenhet av elever som använder AKK. Genom samspel, upplevelsebaserat lärande och vardagsrutiner bygger vi tillsammans upp elevens erfarenhet och användning av AKK så som bildstöd, konkreta föremål, digitala kommunikationsverktyg, talapparater och tecken.


Hos oss får eleven

  • Tillgänglig och individuellt anpassad undervisning utifrån gymnasiesärskolans läroplan.
  • Individuellt anpassade motorikövningar såsom vattenträning i varm bassäng med metoden Halliwick.
  • Individuellt anpassade motorikprogram som görs enskilt eller i grupp samt kroppsuppfattningslektioner genom metoden Relation Play.
  • Vi erbjuder taktil stimulering av utbildad personal.
  • Sinnesupplevelser i dagliga aktiviteter på skolan men även på upplevelsecenter Lagunen.
  • Lärande med digitala verktyg där vi även tränar in alternativa styrsätt för kommunikation.
  • Årliga aktiviteter, studiebesök och utflykter där vi tar med oss upplevelser och erfarenheter från omvärlden in i skolan.
  • En stimulerande lärmiljö utifrån kommunikation, skapande och samspel.