Förskoleklasser hösten 2019

Förskoleklasser på Björknässkolan höstterminen 2019: Arbetet med gruppsammansättningen är nu klart. Läs mer...