Björknässkolan i Nacka kommun

Nyheter

Förskoleklasser på Björknässkolan höstterminen 2019: Arbetet med gruppsammansättningen är nu klart. Läs mer...

Björknässkolans föräldraförening bjuder in till tre tillfällen under våren 2019 för diskussion och kunskapsutbyte oss föräldrar emellan. Vi träffas på Waynes Coffee i Nacka Forum och pratar över en fika. Läs mer...

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Sjukanmälan

 

Sjukanmälan

Föräldrar anmäler frånvaro via InfoMentor.

 

I undantagsfall så kan man ringa:

Björkbacken 08-718 85 24

Vintergatan, Klockspelet, Gula villan 08-718 85 12

Kärnhuset 08-718 86 75

Centrumskolan 08-718 86 90