Blanketter

Senast uppdaterad torsdag, 15 augusti 2019 08:47
 
Ledighetsansökan
Här kan du skriva ut en ledighetsansökan för elever. Fyll i den och lämna in i god tid innan önskad ledighet till klassföreståndare eller mentor.
Länk till ledighetsansökan
 
Anmälan om avvikande kost
Lämnas till husmor vid skolstart.
Länk till blankett
 
Språkval åk 6
Alla elever i grundskolan läser ett b-språk i årkurs 6. Detta val görs under vårterminen i åk 5. Klicka på länken nedan för att ladda ner språkvalsblanketten.
Länk till språkvalsblankett
 
Språkvalsbyte
Om en elev under åk 6-9 vill byta språkval måste bytet godkännas av föräldrar samt undervisande lärare. Börja med att fylla i blanketten nedan och lämna till mentor eller biträdande rektor.
Länk till bytesblankett
 
Profilval åk 7-9
Alla elever i åk 7-9 gör ett profilval. Vi erbjuder er följande profiler. Detta val görs under vårterminen i åk 6.

Modersmålsundervisning
Länk till modersmålsundervisningsblankett

IT-blanketter
Lån av personlig digital enhet (elevdator)
Information om användning (IT-avtal)

Busskort
Ansökan om busskort/SL-kort