Björknässkolan i Nacka kommun

Nyheter

Trevlig sommar! Skolan börjar igen måndag 17 augusti. Läsårsdata

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Elevrådet

 

 

Elevrådet F-6
I elevrådet samlas klassrepresentanter från åk 2-6. Varje klass har en elevrådsrepresentant samt en suppleant utifall den ordinarie representanten är sjuk. Vi träffas var tredje vecka under hela läsåret. Vi har en ordinarie ordförande samt en sekreterare. Vi har även representanter som deltar i matrådet samt samrådsgruppen.

I början av läsåret diskuteras vad elevrådet är:

·   Varför har vi ett elevråd?

·   Varför tycker du att det är viktigt med elevråd?

·   Vad är din uppgift i elevrådet?

·   Hur går ett elevrådsmöte till?

Varje möte går vi igenom föregående protokoll, tar emot rapporter från klassråden, matrådet, samrådsgruppen samt skolgårds- och miljögruppen. Vi följer en fast dagordning vid varje möte. Varje representant ska ta med sin elevrådspärm vid varje möte. I den sätter man in föregående protokoll, skriver upp vad man ska förmedla till sin klass, nästa mötestid etc. Protokollen från varje möte kan man läsa på intranätet under protokoll.

 

Elevrådet 7-9
Elevrådet på 7-9 är uppbyggt på samma sätt. Elevrådet träffas en gång per månad och alla klasser har en representant.