Välkommen till Centrumskolan


Centrumskolan tillhör Björknässkolans enhet och är placerad i Ektorp Centrum. Centrumskolan erbjuder stöd till elever i årskurs (6)7-9 som av olika skäl inte kan få sina behov tillgodosedda i sin ordinarie skola.

Målgrupp
Skälet till varför man väljer att söka sig till Centrumskolan kan variera men gemensamt för alla elever vid Centrumskolan är att de behöver utökat stöd för att uppnå skolans mål.

Arbetssätt
I Centrumskolan står eleven i fokus. För att kunna möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar har Centrumskolan hög personaltäthet. Vi genomför alltid en pedagogisk utredning av elevens nya skolsituation och därefter upprättats ett åtgärdsprogram i samråd med elev och vårdnadshavare. Undervisningen sker enligt grundskolans nationella kursplaner. En viss del av undervisningen bedrivs i andra lokaler inom kommunens regi.

Ansökan
Ansökan görs av nuvarande kommunala Nacka skola i samråd med vårdnadshavare. Ansökningsblanketten som används gäller placering i särskild undervisningsgrupp inom Välfärd skola.

Kontakta oss
Leif Högström, rektor, telefon 070-431 85 10
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.