Björknässkolan i Nacka kommun

Våra skolor och särskilda undervisningsgrupper

Nyheter

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Björknässkolans föräldraförening

 

Björknässkolans föräldraförening är en fristående förening där medlemsavgiften går oavkortat tillbaka till våra elever.

Vad gör föräldraföreningen?

Föräldraföreningen arbetar aktivt för att positivt bidra till skolans utveckling och driver frågor som föräldrarna i skolan anser viktiga. Föreningens styrelse har tät kontakt med skolledningen och träffas på samråd flera gånger per termin.

Medlemsavgiften går oavkortat tillbaka till eleverna på Björknässkolan i form av exempelvis bidrag till förbättrad skolmiljö, föreläsningar och premiering av elevrådsrepresentanter.

Alla som har barn i Björknässkolan är välkomna som medlemmar i föreningen.

Verksamhetsår 2017/2018

  • Översyn av föreningens ändamål och arbetssätt diskuteras, stadgarna ses över och ett extra årsmöte kommer hållas med anledning av detta.
  • Samtal med skolan om policys och rutiner för likabehandling och trygghetsskapande åtgärder samt skolans närvaro på sociala plattformar.
  • Workshop om digital arbetsmiljö som vi hoppas göra tillsammans med skolan.


Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kr/syskonskara och läsår.
Betalas på Pg 27 75 12-0 eller via Swish nr 1231960186.
Glöm inte att ange barnens namn och klass på din betalning.

Kontakt
Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor eller förslag på frågor som du tycker föreningen ska engagera sig i.

Föreningens mejladress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelse

Sara Luthander, ordförande, 076-009 04 27 (barn i åk 9)
Anna Franzen, kassör, 070-720 37 10 (barn i åk 8)
Ronnie Bergström, ledamot
Tatjana Svedberg, ledamot, (barn i åk 6)

Tack för ditt stöd!