Björkbacken 1-6

 

Björkbacken 1-6
Vi tar emot elever från år 1-6 som behöver extra stöd, för att lyckas med sin skolgång. Det finns två små klasser med cirka 6-7 elever i varje. Klasserna har hög personaltäthet med 2-3 elever per pedagog. Vi kan därför anpassa undervisningen efter elevernas enskilda behov. Vi har även bra och ändamålsenliga lokaler. Alla elever har tillgång till varsin dator. Vi arbetar både i grupp och individuellt med sikte på att nå, både de pedagogiska och sociala målen i läroplanen.

Alla elever på Björkbacken tillhör dessutom någon av Björknässkolans klasser. Där deltar de i olika omfattning, med stöd från oss. Främst i de olika övningsämnena, men även på temadagar, friluftsdagar och olika kulturaktiviteter.

 

Varje elev ges förutsättningar att nå målen i läroplanen

  • Vi individualiserar så att eleverna ges möjlighet att nå målen i samtliga ämnen.
  • Vi underlättar elevernas koncentration med avskildhet och olika hjälpmedel.
  • Vi arbetar med datorstöd och andra individanpassade tekniska hjälpmedel.
  • Vi förstärker elevernas självförtroende genom att hjälpa dem att lyckas.
  • Vi upprättar individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
  • Vi finns alltid ute under raster så att eleverna kan få stöd i samspelet med andra elever.
  • Vi har tät föräldrakontakt så att hemmet har kunskap om hur elevens skolsituation ser ut.

009